تأثیر کود ده ایکس شوک و پتاس بالای کا60 شوک بر افزایش کیفیت و تناژ انگور

تأثیر کود ده ایکس شوک و پتاس بالای کا60 شوک بر افزایش کیفیت و تناژ انگور


مقدمه

تأثیر کود ده ایکس شوک و پتاس بالای کا۶۰ شوک بر افزایش کیفیت و تناژ انگور : تولید انگور با کیفیت و بالا بردن تناژ برداشت، از اهداف اصلی هر کشاورز و باغداری است. کودها نقش مهمی در بهبود کیفیت و کمیت محصول دارند. در این مقاله به تأثیر کود ده ایکس شوک و پتاس بالای کا۶۰ شوک بر افزایش کیفیت و تناژ انگور خواهیم پرداخت.

کود ده ایکس شوک

معرفی کود ده ایکس شوک

کود ده ایکس شوک یک کود چند منظوره است که حاوی مواد مغذی ضروری برای رشد گیاهان می‌باشد. این کود شامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم و عناصر ریزمغذی مانند آهن، منگنز، روی و مس است.

 

تأثیر کود ده ایکس شوک و پتاس بالای کا60 شوک بر افزایش کیفیت و تناژ انگور
تأثیر کود ده ایکس شوک و پتاس بالای کا۶۰ شوک بر افزایش کیفیت و تناژ انگور

 

تأثیر ده ایکس شوک بر رشد درخت انگور

۱. **افزایش رشد رویشی**: نیتروژن موجود در ده ایکس شوک به افزایش رشد رویشی انگور کمک می‌کند. این عنصر اساسی برای سنتز پروتئین‌ها و توسعه برگ‌ها و ساقه‌ها است.
۲. **تقویت سیستم ریشه‌ای**: فسفر موجود در این کود، نقش مهمی در توسعه و تقویت سیستم ریشه‌ای دارد که موجب افزایش جذب آب و مواد مغذی از خاک می‌شود. همچنین برای محصولاتی که نیاز به فسفر داردند، در تامین فسفر محصولات نیز موثر است. برای مثال:

مرکبات و مغز جاات مانند پسته، گردو، بادام و… و همچنین نحصولاتی که بذر آنها استفاده می شود مانند کدو آجیلی و آفتابگردان و… . این گیاهان برای داشتن محصول بهتر علاوه بر پتاس نیاز به فسفر هم دارند به همین دلیل ده ایکس شوک به دلیل داشتن فرمولی کامل از مواد مغذی بهترین گزینه برای تمام محصولات کشاورزی است.
۳. **بهبود گل‌دهی و تشکیل میوه**: پتاسیم بهبود گل‌دهی و تشکیل میوه را تحریک و تسهیل می‌کند و مقاومت گیاه در برابر تنش‌های محیطی را افزایش می‌دهد.

تأثیر ده ایکس شوک بر کیفیت و تناژ انگور

۱. **افزایش تناژ برداشت**: با بهبود رشد رویشی و تقویت سیستم ریشه‌ای، میزان محصول نهایی افزایش می‌یابد.
۲. **بهبود کیفیت میوه**: تأمین مواد مغذی مورد نیاز گیاه، منجر به بهبود کیفیت میوه‌ها از نظر اندازه، طعم و رنگ می‌شود. ده ایکس شوک با داشتن تمام درشت عنصر ها و ریز عنصر ها تمام نیاز های گیاه برای رشد و تشکیل میوه را تامین می کند و منجر به افزایش کیفیت و تولید میوه ممتاز می شود.
۳. **مقاومت در برابر بیماری‌ها**: با تغذیه مناسب گیاه و تامین تمام نیازهای تغذیه ای، مقاومت آن در برابر بیماری‌ها و آفات افزایش می‌یابد، که این امر به طور مستقیم بر کیفیت و تناژ محصول تأثیرگذار است.

تأثیر کود ده ایکس شوک و “تاس بالای کا۶۰ شوک بر افزایش کیفیت و تناژ انگور

پتاس بالای کا۶۰ شوک

معرفی پتاس بالای کا۶۰ شوک

کود پتاس بالای کا۶۰ شوک یک کود تخصصی است که حاوی مقادیر بالای پتاسیم است. این کود برای گیاهانی که نیاز بیشتری به پتاسیم دارند، و همین طور برای مراحلی از رشد گیاهان که نیاز آنها به پتاسیم بیشتر می شود طراحی شده است. پتاسیم نقش حیاتی در فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاهان دارد.

این محصول در مرحله پس از تشکیل غوره و برای بزرگتر شدن حبه های انگور بسیار موثر است زیرا در این مرحله گیاه برای به ثمر رساندن میوه نیاز بسیار زیاد به عنصر پتاسیم دارد تا بتواند میوه ای رسیده و درشت را تولید کند.

غلظت بسیار بالا و قابل جذب بودن پتاسیم موجود در کود کا۶۰ شوک در کنار یکی از بهترین مزایای این کود یعنی ننانو ساختار بودن آن باعث می شود تا بیشتر ین میزان جذب پتاس در درخت ایجاد و بهترین عملکرد را نشان دهد.

استفاده از کود کا ۶۰ شوک در مراحل پایانی و نزدیک به برداشت منجر به افزایش حجم دانه های محصول و بهبود کیفیت و رنگ و عطر و طعم انگور می شود.

تأثیر پتاس بالای کا۶۰ شوک بر رشد درخت انگور

۱. **بهبود فرآیند فتوسنتز**: پتاسیم نقش کلیدی در فتوسنتز دارد که منجر به تولید بیشتر انرژی برای رشد گیاه می‌شود.
۲. **افزایش انتقال مواد مغذی**: این عنصر به انتقال مواد مغذی و آب در گیاه کمک می‌کند، که موجب بهبود کلی سلامت گیاه می‌شود.
۳. **تقویت ساقه‌ها و شاخه‌ها**: پتاسیم به تقویت ساختار سلولی کمک می‌کند، که این امر موجب افزایش مقاومت گیاه در برابر شرایط محیطی سخت می‌شود.

تأثیر پتاس بالای کا۶۰ شوک بر کیفیت و تناژ انگور

۱. **افزایش کیفیت میوه**: پتاسیم بالا موجب بهبود کیفیت میوه‌ها از نظر اندازه، طعم و رنگ می‌شود.
۲. **افزایش تناژ برداشت**: با بهبود فرآیندهای فیزیولوژیکی و افزایش انتقال مواد مغذی، میزان برداشت نهایی افزایش می‌یابد.
۳. **مقاومت در برابر تنش‌های محیطی**: پتاسیم به گیاه کمک می‌کند تا مقاومت بیشتری در برابر تنش‌های محیطی مانند خشکی و شوری خاک و حتی سرمای ناخواسته و ناگهانی داشته باشد.

 

تأثیر کود ده ایکس شوک و پتاس بالای کا60 شوک بر افزایش کیفیت و تناژ انگور
تأثیر کود ده ایکس شوک و پتاس بالای کا۶۰ شوک بر افزایش کیفیت و تناژ انگور

 

تأثیر کود ده ایکس شوک و پتاس بالای کا۶۰ شوک بر افزایش کیفیت و تناژ انگور

دومزیت اصلی کود پتاس بالای کا۶۰ شوک:

غلظت بسیار بالای پتاسیم در این کود نسبت به بسیاری از کودهای دیگر موجب تامین بیشتر و بهتر پتاسیم برای گیاهان می شود.

استفاده از فنآوری نانو و نانوساختار بودن این کود موجب جذب بهتر و بیشتر و عملکرد بهتر آن در هر گیاه خواهد شد و این تاثیر در انگور بسیار بهتر قابل مشاهده است

تأثیر کود ده ایکس شوک و “تاس بالای کا۶۰ شوک بر افزایش کیفیت و تناژ انگور

مقایسه ده ایکس شوک و پتاس بالای کا۶۰ شوک

نقاط قوت و ضعف

– **ده ایکس شوک**: این کود چند منظوره می‌تواند تمام نیازهای مختلف گیاه را تأمین کند. اما ممکن است برای گیاهانی که نیاز بیشتری به عناصر مختلف مانند پتاسیم دارند، کافی نباشد. به همین دلیل نیاز به استفاده از کود های تخصصی در مراحل مختلف رشد برای گیاهان ضروری است.
– **پتاس بالای کا۶۰ شوک**: این کود با تمرکز بر نانو پتاسیم، برای گیاهانی که نیاز بیشتری به این عنصر دارند مناسب است. اما ممکن است نیازهای دیگر گیاه را به طور کامل تأمین نکند.

استفاده از این دو کود در کنار همدیگر تمام نیاز های درختان انگور را تامین می کند و منجر به بهترین عملکرد برای درختان انگور و بار دهی آنها خواهد شد.

کاربردهای مختلف

– **ده ایکس شوک**: برای مراحل اولیه رشد و زمانی که گیاه به تغذیه متوازن نیاز دارد، مناسب است.
– **پتاس بالای کا۶۰ شوک**: برای مراحل پایانی رشد و زمان تشکیل میوه، که نیاز به پتاسیم بیشتر است، مناسب است.

نحوه مصرف:

با توجه به نانو ساخت بودن این کودها می توان آنها را هم به صورت آبیاری و هم به صورت محلول پاشی استفاده کرد. برای مصرف محلول پاشی به شکل عمومی و برای همه گیاهان می توان با غلظت دو لیتر از کود در هزار لیتر آب محلول پاشی را انجام داد.

در مصرف خاکی یا همان آبیاری: برای باغات در هر هکتار بیست لیتر و برای زراعات در هر هکتار ده لیتر باید آبیاری شود.

نتیجه‌گیری

استفاده از کودهای مناسب می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر افزایش کیفیت و تناژ برداشت انگور داشته باشد. کود ده ایکس شوک با تأمین مواد مغذی متنوع، به بهبود کلی رشد و سلامت گیاه کمک می‌کند، در حالی که کود پتاس بالای کا۶۰ شوک با تمرکز بر پتاسیم، به افزایش کیفیت و تناژ محصول نهایی کمک می‌کند. بسته به نیازهای خاص درخت انگور، می‌توان از هر دو کود به صورت مکمل استفاده کرد تا به نتایج بهینه دست یافت.

 

با تشکر از توجه شما: ACIDHUMIC

برای سفارش و تهیه این محصول از وارد کننده مستقیم و عامل پخش با ما تماس بگیرید: TEI:09120963978

تأثیر کود ده ایکس شوک و پتاس بالای کا۶۰ شوک بر افزایش کیفیت و تناژ انگور

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *