کاشت زعفران

کاشت زعفران

زعفران جزو گیاهان نیمه گرمسیر محسوب می شود و رشد بهتری در شرایط آب و هوایی گرم و خشک دارد. به طور معمول، بهترین ماه ها ... ادامه مطلب