اردیبهشت 13, 1401

کود فروت ست برای پسته

کود فروت ست برای پسته

فروت ست یا محلول پاشی برای درختان پسته شامل محلولی است که حاوی عناصر نیتروژن، کلسیم، روی است. این عناصر در مراحل پیش از گرده افشانی ... ادامه مطلب

    خانههیومیکشوک 10Xتماس