بهترین برنامه کودی برای افزایش تناژ مزارع گندم

مهمترین غله در میان دانه ها و غلات را به جرات می توان گندم نام برد. داشتن بهترین برنامه کودی برای افزایش تناژ مزارع گندم افزایش بهره وری و افزایش تناژ مهمترین هدف در زراعت گندم است. بهترین برنامه کودی برای افزایش تناژ گندم هدف ماست

گندم بیشترین میزان کاشت ومصرف در تمام غلات را به خود اختصاص داده و بیشترین درصد تامین خوراک مردم دنیا را در اختیار دارد.

افزایش بهره وری

به دست آوردن بیشترین تناژ ممکن در واحد سطح کاشت گندم مهمترین دغدغه برای دولت ها و کشاورزان است. با این کار میزان مصرف آب و انرژی به شدت کاهش یافته و بهره وری و سود بیشتری برای کشاورزان حاصل می شود.

داشتن بهترین برنامه کودی برای افزایش تناژ مزارع گندم نیاز به یک سری شرایط هم دارد.

بهترین برنامه کودی برای افزایش تناژ مزارع گندم

این شرایط عبارتند از:

انتخاب زمین مناسب.

آماده سازی مناسب زمین.

انتخاب رقم مناسب بذر با توجه به آب، خاک، آب و هوا و منطقه کاشت.

انتخاب روش مناسب کاشت و آبیاری.

و در نهایت استفاده از بهترین و مرغوب ترین کودها و مواد تقویتی برای کمک به رشد بهینه و تولید محصول مناسب در هر مرحله کاشت گندم.

گیاه گندم چند مرحله رشد دارد که در هر یک از این مراحل نیاز غذایی خاصی پیدا می کند که متناسب با هر مرحله باید با کمک از کودهای مناسب و با کیفیت نیاز غذایی گندم را تامین کرد تا بهترین محصول را برداشت نماییم.

بهترین برنامه کودی برای افزایش تناژ مزارع گندم

مراحل رشد گیاه گندم عبارتند از:

کاشت و ریشه زنی و جوانه زنی

رشد اولیه

پنجه زنی

ساقه دهی

و در نهایت خوشه دهی

تمام این مراحل دارای اهمیت یکسان هستند و ضعف یا نقص در هر کدام از این مراحل باعث ایجاد خسارت و کاهش میزان تولید مزرعه می شود.

کاشت و ریشه زنی

گیاه گندم در مرحله اول کاشت نیاز به کودی با میزان فسفر بالا؛ و ازت و پتاسیم متعادل همراه مقداری از ریز مغذی مانند روی و بور دارد تا رشد ریشه و جوانه های روینده به بهترین صورت اتفاق بیوفتد.

رشد جوانه ها

در مرحله رشد اولیه جوانه ها بهترین گزینه که تمام کشاورزان نیز از آن استفاده می کنند کودهای ازت بالا است که شایع ترین و در دسترس ترین آنها اوره است.

بهترین برنامه کودی برای افزایش تناژ مزارع گندم

برای مشاوره و خرید این محصولات (شوک و بمب) برای افزایش کیفیت و تناژ مزارع گندم خود با ما تماس بگیرید: بهترین برنامه کودی برای افزایش تناژ مزارع گندم

۰۹۱۲۰۹۶۳۹۷۸

۰۹۳۸۰۳۲۶۷۸۲

پنجه زنی

در مرحله پنجه زنی از آنجا که تعداد ساقه تشکیل شده در هر بوته در این مرحله تعیین می شود به همین دلیل استفاده از کودی که دارای میزان مناسب از پتاسیم و ازت  باشد بسیار مهم است به همین جهت استفاده از کود سه بیست (۲۰ـ۲۰-۲۰) غنی شده بسیار مهم و کارساز است. کود شوک ۲۰-۲۰-۲۰ ( سه بیست) دارای درصد واقعی از سه عنصر ازت، پتاسیم و فسفر است و در این مرحله می تواند به بهترین شکل نیاز گندم به عناصر مورد نیاز را رفع کند.

استفاده از تکنولوژی نانو در ساخت این کود و همراه داشتن سایر عناصر ریز مغذی به مقدار لازم برای گیاهان منجر به تامین تمام نیازهای غذایی گندم در این مرحله می شود و بهترین نتیجه را در این مرحله برای مزارع گندم همراه دارد.

بهترین برنامه کودی برای افزایش تناژ مزارع گندم

بهترین برنامه کودی برای افزایش تناژ مزارع گندم

ساقه دهی

در مرحله ساقه دهی که ساقه ها رشد می کنند ایجاد یک ساقه ضخیم و قوی و دارای استقامت که توان تحمل وزن دانه ها را در مرحله نهایی کار داشته باشد بسیار با همیت است. ساقه قوی و استوار و مقاوم منجر به جلوپگیری از ورس یا همان خوابیدگی خوشه و ساقه گندم می شود. بهترین برنامه کودی برای افزایش تناژ مزارع گندم

ورس یا خوابیدگی هرساله خسارات بسیار زیادی به مزارع گندم می زند به همین دلیل استفاده از کود هایی که دارای مقدار بالای پتاسیم به همراه سیلیسیم است مانند سیلیکات پتاسیم  شوک بسیار مهم است.

استفاده از کود دهی و تغذیه مناسب باعث می شود تا استقامت ساقه افزایش یابد و بتواند وزن خوشه را به خوبی حفظ کند. همچنین مقاومت ساقه در برابر عوامل فشار خارجی مانند باد و حرکت بر روی ساقه ها افزایش یابد.

خوشه دهی

در نهایت در مرحله خوشه دهی که گیاه گندم اقدام به تشکیل دانه های گندم در غلاف خوشه ها می کند باید تعداد دانه ها به حد اکثر ممکن افزایش یابد. از طرف دریگر دانه هایی تا حد امکان درشت و فشرده و با وزن بالا تشکیل شود تا بهترین محصول و بیشترین تناژ و بالاترین کیفیت در کاشت گندم به دست آید.

بهترین برنامه کودی برای افزایش تناژ مزارع گندم

مجموعه این موارد که شمرده شد را می توان با استفاده از دو نوع کود بسیار با کیفیت به دست آورد.

در واقع برای مراحل کاشت تا ابتدای خوشه دهی گیاه گندم می توانید از کود ۱۰x شوک استفاده کنید.

کود ۱۰x شوک با دارا بودن تمام عناصر ضروری و مورد نیاز گیاهان بهترین شرایط را برای رشد گیاه فراهم می کند و از مرحله رویش تا خوشه دهی گندم تمام نیاز های آن را تامین می  کند و گندم به بهترین شکل ممکن رشد  می کند.

در مرحله خوشه دهی که گیاه در حال تشکیل دانه های گندم است، و تعداد و حجم و وزن دانه ها را ایجاد می کند. استفاده از کود پتاس بالای K60 شوک به بهترین شکل میزان بالای پتاس قابل جذب را برای گیاه فراهم می کند، تا گیاه گندم بتواند بیشترین میزان و تعداد دانه و سنگین ترین و پروزن ترین دانه ها را در هر خوشه بسازد و بهترین محصول گندم به عمل آید.

بهترین برنامه کودی برای افزایش تناژ مزارع گندم

در این بخش لازم است یک راز مهم در کشاورزی را با شما در میان بگذارم؛ در کشاورزی چه در زراعت و چه در باغبانی در مراحل آخر که به برداشت محصول نزدیک می شویم، محصول ما به سمت وزن گیری حرکت می کند. کیفیت محصول و وزن آن در مراحل آخر تعیین می کند کشاورز چه مقدار سود به دست می آورد.

بهترین برنامه کودی برای افزایش تناژ مزارع گندم

 

بهترین برنامه کودی برای افزایش تناژ مزارع گندمبهترین برنامه کودی برای افزایش تناژ مزارع گندم

 

ممکن است یک باغ کوچک با تعداد کم درخت میوه یا یک زمین با متراژ کم کاشت و زراعت؛ از یک باغ یا زمین زراعی بزرگ، سود بیشتری حاصل کند. به این دلیل که نه حتی تعداد و تناژ بلکه کیفیت محصول بسیار بالایی داشته و قیمت فروش محصولات آن چند برابر محصولات دیگر است.

برای به دست آوردن محصول با کیفیت بسیار بالا و ممتاز تمام کشاورزان در مراحل پایانی زراعت که محصول به سمت وزن و حجم گیری می رود و رنگ و طعم و مزه محصول شکل میگیرد. نیازمند به استفاده از پتاسیم هستند.

هر چه مقدار پتاسیم که در اختیار گیاه قرار میگیرد ببیشتر و کیفیت آن بهتر باشد محصول نیز کیفیت و مرغوبیت بیشتری خواهد داشت.

کود پتاس بالای شوک با داشتن ۶۰% پتاسیم و استفاده از فن آوری نانو در ساخت به عنوان یک نانو کود پتاس بالا با جذب حداکثری بهترین گزینه برای تمام کشاورزان و باغداران است تا بتوانند بهترین محصول را تولید و بیشترین سود را از کشاورزی به دست آورند.

البته می توانید از کود پتاس بالای بمب نیز در این مرحله استفاده کنید.

بهترین برنامه کودی برای افزایش تناژ مزارع گندم

برای گندم نیز بهترین گزینه در مرحله خوشه دهی جهت افزایش وزن و کیفیت دانه های گندم و رسیدن به بیشترین تناژ ممکن استفاده از کود پتاس بالای k60 شوک است.

استفاده از دو کود  ۱۰X  و K60 شوک در کنار هم برای کاشت گندم کم هزینه ترین و بهترین نتیجه ممکن را برای کشاورزان گندم کار به همراه دراد تا با کمترین هزینه بهترین و عالی ترین نتیجه را در کاشت و برداشت گندم به دست بیاورید.

برای مشاوره و خرید این محصولات ( هر دو برند شوک و بمب ) برای افزایش کیفیت و تناژ مزارع گندم خود با ما تماس بگیرید:

۰۹۱۲۰۹۶۳۹۷۸

۰۹۳۸۰۳۲۶۷۸۲

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *