تاثیر کود آل مکس بر تنش ها

تاثیر کود آل مکس بر تنش ها

تاثیر کود آل مکس بر تنش ها ؛ تنش ها یا همان استرس ها یکی از عوامل آسیب زا و

موانع بر سر راه رشد آرمانی و ایده آل گیاهان است.

تنش ها یا استرس یک گروه از عواملی هستند که به

صورت فیزیکی یا شیمیایی رشد گیاه را چه از داخل

و چه از خارج با مشکل یا کندی روبرو می کنند و یا

باعث توقف رشد، و حتی تغییر در روند یا روش رشد

گیاهان می شوند. برای مثال گیاه را در زمان نامناسب

وارد مرحله رشد زایشی یا رویش میکند و یا برعکس.

اگر بخواهیم برای این عوامل یک دسته بندی در نظر

بگیریم به شکل کلی تنش ها یا استرس های موثر بر

گیاهان به دو دسته ۱ـ فیزیکی و ۲ـ شیمیایی تقسیم می شوند.

البته در این گونه دسته بندی نیز نمی توان گفت هر یک از

این دو گروه  به شکل صد در صد و کاملا مستقل از هم عمل می کنند.

بلکه هر کدام به نوعی در تشکیل و تشدید دیگری موثر است.

گاهی هر یک از این عوامل تاثیر بیشتر و شدیدتری دارند.

 

تاثیر کود آل مکس بر تنش ها

 

"</p

 

شرح انواع تنش ها یا استرس ها:

تاثیر کود آل مکس بر تنش ها

مواردی که می توان به عنوان استرس فیزیکی نام برد،

مواردی هستند که بدون وجود مواد شیمیایی رشد گیاه را

تحت تاثیر قرار می دهند.

البته باید این مساله را در نظر گرفت که همین تنش ها

یا استرس های فیزیکی هم منجر به واکنش های شیمیایی

در درون گیاه می شوند و در نهایت این واکنش های شیمیایی

است که تاثیر هر تنش یا استرس را بروز می دهد.

تاثیر کود آل مکس بر تنش ها

تنش های فیزیکی را می توان به شرح زیر نام برد:

۱ـ دما: گرما و سرما

۲ـ رطوبت: خشکی یا شرجی یا سایر عوامل و شرایط وابسته به آب.

۳ـ آسیب های بارش مانند: تگرگ و باران شدید.

۴ـ حمله پرندگان     تاثیر کود آل مکس بر تنش ها

۵ـ جابجایی و یا شکستن بخشی از تنه یا ساقه یا شاخه یا انجام کارنشاکاری

۶ـ حمله آفات مانند: شته، کنه، پسیل، ملخ و …

۷ـ ورود دام و احشام یا حیوانات به مزرعه یا باغ

۸ـ وزش باهای شدید

تاثیر کود آل مکس بر تنش ها

تنش های شیمیایی:

۱ـ کمبود عناصر مورد نیاز گیاهان برای رشد

۲ـ شرایط نامناسب خاک و بستر کاشت مثل شوری یا  PH

۳ـ آب نامناسب با شوری یا تلخی یا دمای نامتناسب

۴ـ استفاده بیش از حد از هر نوع کود یا ماده شیمیایی؛ به طور کلی مسمومیت شیمیایی.

۵ـ استفاده نامناسب یا بیش از حد از سموم (آفت کش یا علفکش)

تاثیر کود آل مکس بر تنش ها

۶ـ بیماری های قارچی یا باکتریایی.

 

"</p

 

تمام مواردی که در دو دسته بالا گفته شد و آنچه گفته نشد

همه اینها عواملی اند که به روند مناسب رشد گیاهان تاثیر

گذاشته و آن را با مشکل روبرو می کنند. در طول یک فصل

زراعی ممکن است یک یا چند مورد از این عوامل در مزرعه

یا باغ یا گلخانه پیدا شده و کار را برای گیاه و کشاورز مشکل کند.

هر چند که با برنامه ریزی و پیشبینی می توان بسیاری از این

موارد را کنترل یا اثر آنها را کاهش داد اما وقوع برخی از آنها

ناگزیر است. به همین دلیل باید برای کاهش یا از بین بردن اثر

آنها کارهایی انجام داد.

البته ابتلای گیاه به هرکدام از این تنش ها (استرس ها) خود

باعث ایجاد یک چرخه یا زنجیره از واکنش های شیمیایی

می شود که دوباره در رشد و ثمردهی گیاه مشکل ایجاد خواهد کرد.

به همین جهت یک زنجیره معیوب در روند رشد گیاه شکل می گیرد

و موجب تخریب یا مرگ یا از بین رفتن محصول یا گیاه می شود.

در نتیجه مقابله با این تنش یا استرس ها نیز به موادی نیاز داردکه

مجموعه ای از عوامل اصلاح کننده شیمیایی و مواد محرک

رشد و مواد معدنی و عنصری ترمیم کننده و اصلاح کننده را

به صورت همزمان به گیاه برساند. تا بتواند با یک چرخه معیوب

که به واسطه وارد شدن تنش به گیاه ایجاد شده مقابله کند؛ روند

پیشرفت آسیب را متوقف کند و آن را اصلاح کند. تا آسیب

متوقف شده و سپس به وسیله مواد ترمیم کننده و محرک بهبود

و ترمیم شروع شود و به بازسازی بافت ها و بخش های آسیب دیده بپردازد.

تاثیر کود آل مکس بر تنش ها

 

"</p

 

کود کامل آل مکس جنریت:

ساخت و تولید کودهای کامل به دلیل دارا بوده تمام عناصر

مورد نیاز گیاهان به امری جذاب برای شرکت ها و کشاورزان تبدیل شده است.

جذاب برای کشاورزان از این جهت که تمام نیازها یا

حداقل بخش عمده ای از آنها را بایک نوع کود تامین می کنند

و هزینه کمتر و کار کمتر انجام می شود.

از طرفی برای تولید کننده نیز جذاب است چون توجه و

درخواست از طرف کشاورز وجود دارد.

اما مهمترین مساله در این دسته از محصولات فرمول

و ترکیب مواد است. یکی از مهمترین مزایای کود کامل

آل مکس جنریت فرمول متعادل و ترکیبات کامل آن است.

کود کامل آل مکس جنریت دارای چهار نوع ماده اصلی محرک

رشد و اصلاح کننده و تنظیم کننده است که هر یک از آنها

دارای اجزای بسیار زیادی اند که در روند تحریک رشد و

اصلاح چرخه های معیوب رشد در گیاهان بسیار موثر اند.

 

"</p

 

این چهار ماده اصلی عبارتند از:

۱ـ هیومیک اسید:

این ماده یک اصلاح کننده فیزیکی و شیمیایی ساختار و بافت

خاک است و منجر به تحریک و افزایش رشد ریشه ها و افزایش

چند برابری جذب مواد و عناصر غذایی توسط ریشه می شود

همین طور شوری و سنگینی آب و خاک را اصلاح، کاهش و از

بین می برد سپس گیاه را در برابر تنش های شیمیایی ناشی از آب

و خاک نامناسب مقاوم و اثر این تنش ها یا استرس ها را از بین می برد.

تاثیر کود آل مکس بر تنش ها

۲ـ فولیک اسید:

این ماده چندین عملکرد و کاربرد دارد که برای اکثر افراد

نیز شناخته شده نیست و به شکل معمول پس از وارد شدن تنش

به گیاه می تواند کمک بسیاری به گیاه بکند.

فولیک اسید به عنوان یک پیش نیاز و ماده اولیه در ساخت بسیاری

از مواد مورد نیاز گیاهان خصوصا آهن دخیل است و به فتوسنتز

گیاه هم بسیار کمک می کند از طرفی به ورود بسیاری از عناصر

به داخل گیاه هم کمک می کند در نتیجه در زمان بروز تنش به جذب

زیادتر عناصر به گیاه کمک می کند و سوخت و ساز گیاه را که

به واسطه تنش یا استرس کم یا متوقف شده فعال می کند.

در بسیاری از تنش ها سوخت و ساز سلول کند یا متوقف شده یا

با مشکل رووبرو می شود که این ماده به رفع این مساله نیز کمک می کند.

از طرفی اگر فولیک اسید به صورت آبیاری به خاک وارد

شود معادل دوبرابر حجم خود عملکردی مانند آمینو اسید می کند.

در نتیجه به صورت معمول هیومیک اسید و فولیک اسید دو ماده آلی هستند

که می توانند در کنار هم بسیاری از تنش های فیزیکی ناشی از خاک و آب

نا مناسب و یا کمبود مواد غذایی را که به دلیل در دسترس نبودن این مواد

برای ریشه است را کنترل کنند.

تاثیر کود آل مکس بر تنش ها

۳ـ آمینو اسید:

این ماده معروف ترین و شناخته شده ترین ماده ضد استرس و

ضد تنش در دنیا است. آمینواسید سوخت و ساز سلول ها را

افزایش می دهد، مواد مونرد نیاز را نامین می کند، غلظت شیره

آوندی گیاه را زیاد می کند، مواد مورد نیاز برای ساخت دیواره

سلولی و ترمیم سلول ها را آماده می کند و به سوخت و ساز گیاهان

کمک می کند.آمینواسید در بهبود تمام آسیب های ناشی از تنش های

فیزیکی و شیمیایی نیز موثر است. تاثیر کود آل مکس بر تنش ها

در تنش های شیمیایی مانند استفاده بیش از حد از انواع کودها یا

سم ها آمینو اسید نقش مهمی ایفا می کند و تاثیر زیادی در افزایش

میزان مصرف مواد معدنی مفید و تولید محصولات گیاهی مختلف دارد.

یکی دیگر از مزایای آمینو اسید ها این است که میزان جذب

یک ماده غذایییا معدنی برای گیاه به همراه آمینو اسید چند برابر

جذب همان ماده بدون آمینو اسید است. تاثیر کود آل مکس بر تنش ها

برای مثال گاهی از یک عنصر با درصد بسیار بالا برای کوددهی

استفاده می کنیم اما میزان جذب این ماده توسط گیاه بسیار پایین است.

در مورد کود کامل آل مکس جنریت درصد عناصر معدنی در آن

یک میزان متعادل و معمول است اما به دلیل داشتن آمینو اسید در

آل مکس میزان جذب این مواد غذایی و عناصر به صورت بسیار

بالایی افزایش یافته و همینطور عملکرد آنها در گیاه هم بسیار

موثر و چشمگیر خواهد بود.

تاثیر کود آل مکس بر تنش ها

۴ـ عصاره جلبک دریایی:

این ماده دارای حجم زیادی از از هورمون های رشد مخصوص

گیاهان به همراه عناصر اساسی مورد نیاز سلول های گیاهی است

که باعث تحریک فعالیت های هورمونی و رشد گیاهی می شود.

تولید انواع آنزیم ها را با کمک آمینو اسید تحریک و تنظیم می کند

و به گیاهان کمک می کند تا شرایط زیستی خود را در برخورد با

تنش و استرس کنترل کند و خود را به شرایط عادی بازگرداند.

تاثیر کود آل مکس بر تنش ها

مجموعه مواد ضد تنش موجود در کود کامل آل مکس باعث مدیریت،

پیش گیری، کنترل و ترمیم هرگونه تنش یا استری می شود و گیاهان

را در برابر تنش های محیطی فیزیکی و شیمیایی مقاوم می کند.

این چهار مادۀ ضد تنش به شکلی عالی مقاومت گیاه را در برابر

تنش ها افزایش و تاثیر آنها را خنثی و بهبود و ترمیم می کند.

از طرف درگر تنش های فیزیکی و شیمیایی موجب بروز آسیب

در گیاه می شود که به نقص یا قطع یا مرگ یک یا چند بخش از

گیاه منجر می شود.

تاثیر کود آل مکس بر تنش ها

 

تاثیر کود آل مکس بر تنش ها

 

در این شرایط علاوه بر مواد محرک رشد، مواد معدنی و عناصر

هم برای ترمیم یا تعویض و جاگزینی بخش آسیب دیده نیاز است

و این عامل یکی از مزایای مهم کود کامل آل مکس است. تاثیر کود آل مکس بر تنش ها

برای مثال آسیب هایی که به واسطه آفاتی مثل ملخ یا شته یا برخی

پرندگان به برگ یا میوه یا اجزای دیگر گیاه وارد می شود و آنها را

حذف می کند فقط نیاز به ماده محرک رشد ندارد بلکه علاوه بر مواد

محرک رشد به مواد اولیه و عناصر شیمیایی نیز برای ترمیم آسیب

هم نیاز است تا برگ یا عضو جدید ساخته شود و برگ ها بتوانند در

گیاه غذا سازی کنند و بخش های آسیب دیده را ترمیم کنند یا از نو بسازند.

تاثیر کود آل مکس بر تنش ها

در این حالت کود آمل آل مکس با همراه داشتن ۹ عنصر

تاثیر کود آل مکس بر تنش ها: ضروری برای رشد گیاهان (نیتروژن، پتاسیم، فسفر، آهن، کلسیم، روی،

بور، منگنز و منیزیم) تمام عناصری را که گیاه برای تولید و ایجاد

انواع سلول ها و بافت های جدید و ازدست رفته نیاز دارد به گیاه

خواهد داد و به این ترتیب گیاه می تواند در سریعترین زمان ممکن

به بهترین و عالی ترین حالت آسیب های ناشی از تنش یا استرس

فیزیکی و شیمیایی را ترمیم کند و به بهترین شکل کار خود را ادامه دهد.

برخی از تنش های شیمیایی؛ هم بسته به کمبود عناصر هستند؛ هم از

طرفی وقتی گیاه دچار تنش به دلیل کمبود عنصر می شود پس

از تامین عناصری که کمبود داشته گیاه به راحتی قادر به جذب آن

عناصر، نیست به علت ضعف و اخلالی که در سیستم متابولیسمی

یا همان سوخت و ساز سلولی ایجاد شده است.

در این مرحله است که آل مکس به دلیل داشتن تمام عناصر و تمام

محرک های رشد و زیستی می تواند در ابتدا کمبود عنصر یا عناصر

را رفع و سپس به دلیل داشتن هورمون ها و محرک های رشد جذب

عنصر را راحت و شرایط گیاه را به بهترین حالت بر می گرداند.

تاثیر کود آل مکس بر تنش ها

در مورد بیماری هایی همچون قارچ یا پس از استفاده از سموم آفت کش:

تاثیر کود آل مکس بر تنش ها

در کل استفاده از سم و آفت کش یا علف کش یا قارچ کش

دو مساله را پیش روی کشاورز قرار می دهد:

۱ـ آسیبی که بابت ابتلا به قارچ یا بیماری یا آفت یا علف هرز به گیاه رسیده است.

این آسیب باعث ایجاد ضعف در بنیه عمومی گیاه و سیستم دفاعی

آن می شود.گیاه به دلیل یکی از عواملی که در بالا ذکر شد دچار ضعف شده است.

۲ـ استفاده از انواع قارچ کش ها یا آفت کش یا علف کش ها

باعث ضعف در گیاه یا توقف رشد گیاه می شود به همین دلیل

گیاه از رشد و ثمر دهی مورد انتظار دور می افدت و باردهی

و ثمردهی اقتصادی نخواهد داشت.

به همین جهت استفاده از کود کامل آل مکس باعث افزایش

فعالیت گیاه و بازگشت آن به حالت ابتدایی و جبران افت و

ضعف ناشی از ابتلا به آفت یا تنش و استفاده از انواع سم می شود.

تاثیر کود آل مکس بر تنش ها

 

تاثیر کود آل مکس بر تنش ها

 

نتیجه گیری:

تاثیر کود آل مکس بر تنش ها

کود کامل آل مکس به دلیل داشتن تمام مواد آلی و  محرک های

رشد و عناصر ضروری به بهترین شکل تنش ها و استرس های

گیاه را رفع،  تمام نیاز های گیاهان را تامین و آنها را به بهترین

حالت رشد و باردهی می رساند. تا بیشترین سود دهی را برای

کشاورزان به همراه داشته باشد.

داشتن انواع مواد آلی با درصد متناسب. یعنی میزانی که با توجه

به نیاز گیاهان در شرایط مختلف اندازه گیری  برآورد شده باعث

می شود تا گیاه یک ترکیب متناسب از مواد آلی مختلف و متنوع را

در یافت کند و با ترکیب تمام مزایای آنها با یکدیگر یک عملکرد فوق العاده را

در بهبود شرایط رشد خود داشته باشد و تمام فعالیت های زیستی

خود را در بهترین حالت ممکن تنظیم کند.

استفاده از آل مکس جنریت برای مقابله با انواع تنش ها و

استرس های وارد شده به گیاه؛ چه از نوع فیزیکی و چه از

نوع شیمیایی می تواند مقاومت گیاه را بالا برده و گیاه با

حد اقل فشار یا آسیب شرایط استرس و تنش را پشت سر می گذارد.

تاثیر کود آل مکس بر تنش ها

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *